Насир-и Хусрау. Книга путешествия. Предисловие.

Библиотека сайта  XIII <