УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ, НЕ ВЗЯТЫХ ал-БАКУВИ ИЗ СОЧИНЕНИЯ ал-КАЗВИНИ

Первый климат

Бакил
Джуф Харас
Далан ва Дамудан
Зат аш-Ша'абайн
Зумар

Шамах
Ка'
Кунам
Кувар
Музайхара
Махра

Второй климат

Такинабад
Джазират аш-Шуджа'
Джазират ал-Каср
Рахабтан
Санаф
Тайфанд
Кыздар

Калба
Канза ва Киран
ал-Машкар
Магмас
Мухима
ан-Надха
Йатриб 

Третий климат

Абсудж
Аджар
Афик
Антартус
Аврам ал-Джавз
Бада'
Барак
Банарик
Банзарт
Вайда'
Таламсан ал-Джабийа
Джашик
Джалита
Джазират ал-Джассаса
Хуран
Хубайд
Харбат ал-Малик
Карйат 'Абд ар-Рахман
Кайш
Кудал
Кафарнаджд
Кулуз
Куза
ал-Ладжун
Маджана
ал-Музза
Махджа
ал-Маркаб

Дара
Дайр Аби Хур
Саха
Самануд
Санджал
Санун
Субила
Силван
Шаршал
Шата
Сафт
ал-'Аббаса
'Изаз
'Аскар
Мукрам
'Айн Джара
ал-Гарйан
Фергана
Карйат Сахик
Мулйана
Маниййат Хишам
Мурджан
Наблус
Насира
Нафзава
Вакиса
Хадиджан
Герат
Йабиса
Йакыд

Четвертый климат

Арашт ва Насикин
Урдибехиштак
Арслан Кушад
Аштаравин
Илабистан
Балис
Ралад
Банан
Джабал
Джарджарайа
Хуст
Дамсийан
Давурдан
Давр
Дайр ал-Джабб
Дайр ал-Ханнафис
Дайр ал-'Узари
Зира'а
Заз
Сарджахан
Шазйадж
Шахдиз

Шакимба
Сумайра
ат-Тахира
Тараблус
Тарзак
Таруз
Тайзанабад
'Иззан
Акаркуф
Гаршистан
Гарйан
Киран
Кундур
Кункур
Ланбан
Лихаваст
Мазран
Мазрустан
ал-Матира
Насирабад
ан-Ну'манийя
Йал

Пятый климат

Джанбазак
Дувин
Сабта
Сабра
Саракуста
Шашаса
Шамтжра
Шант Марйа
Шанканира
Таркуна
Талбира
Ганджара
Фабра
Фармантира

Артала
Афранджа
Анкара
Баста
Балкувар
Руиндез
Фахмин
Кадис
Касталуна
Малта
Мар Битр
ал-Мастатила
Вали ал-Хаджара
Валута

Шестой климат

Ушт
Афаш
Байхар
Зазум

Шабур
Картана
Кармала

Седьмой климат

Батан ар-Рум
Баджана.
Ватирвуруна

Текст воспроизведен по изданию: Абд ар-рашид ал-Бакуви.  Китаб талхис ал-асар ва'аджа'иб ал-малик ал-каххар. М. 1971

© текст -Буниятов З. М. 1971
© сетевая версия - Тhietmar. 2002
© дизайн - Войтехович А. 2001