УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ

УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ, УПОМИНАЕМЫХ В

ТАЛХИС ал-АСАР ва 'АДЖА'ИБ ал-МАЛИК ал-КАХХАР

Адаб ал-куттаб Ибн Кутайбы

Диван Ибн ар-Руми

Диван ал-адаб Исхака ибн Ибрахима

Ислах ал-мантик Ибн ас-Сиккита

ал-Канун. Ибн Сины

Китаб аш-Шафи'и

Китаб ал-агани ал-Исфахани

Китаб ал-'айн ал-Фарахиби

Китаб гариб ал-мусаннаф

Китаб ихйа' 'улум ад-дин ал-Газзали

Китаб ал-кашшаф аз-Замахшари Китаб ал-малал ва-н-нихал аш-Шахрастани

Китаб ан-нахв Сибавайхи

Китаб ас-сифат

Катаб ас-сихах ал-Джаухари

Китаб сувар ал-акалим ал-Истахри

Китаб ат-танбих ал-Фирузабади

Китаб аш-шамил фи тасхар ад-джинн ат-Табаси

Лайли ва Маджнун Низами Ганджави

Ламийа аш-Шатиби

ал-Лисан фи-л-вагз ва-л-кубул 'инда-н-на'с Йахйи ибн Му'аза ар-Рази

ал-Маджисти Батламиуса

ал-Макамат Бади' аз-Замана

ал-Мауамат ал-харириййа ал-Харири

Ма-узан ал-асрар Низами Ганджави

ал-Му'джам ал-кабир фи асма' ас-сахаба ат-Табарани

Мухтасар ал-Мазини

Нихайат ал-матлаб Абу-л-Маа'ли 'Абд ал-Малика

Расалат ал-кушайрййаа ал-Кушайри

Рисалат ал-ха'им ал-ха'иф мин Ла-умат ал-ла'им Наджм ад-Дина ал-Кубра (Абу-л-Джаннаба ал-Хиваки)

ас-Сахих ал-Бухари

ат-Та'рих ат-Табари

ат-Тасриф ал-Мазини

ат-Тафсир ат-Табари

«Физиогномика» Аклимуна

ал-Хамаса Абу Таммама

Хатим ал-ауам ан-Нахшаби

Хафт пайкар Низами Ганджави

Хилйат ал-аулийа' ал-Исфахани

Хусрау ва Ширин. Низами Ганджави

Шах-наме Фирдоуси

Текст воспроизведен по изданию: Абд ар-рашид ал-Бакуви.   Китаб талхис ал-асар ва'аджа'иб ал-малик ал-каххар. М. 1971

© текст -Буниятов З. М. 1971
© сетевая версия - Тhietmar. 2002
© дизайн - Войтехович А. 2001